Príprava a dodávka teplej vody predstavuje popri vykurovaní nemalé náklady potrebné na chod domácnosti. To môže byť dostatočným dôvodom na to, aby sme začali uvažovať nad novým, ale pritom efektívnejším riešením.

Samozrejme, pri individuálnom spôsobe výroby teplej vody je dôležitý aj správny výber kvalitného zdroja, tým môže byť buď zásobníkový alebo prietokový ohrievač. Pri výbere správneho typu a výkonu treba zvážiť viaceré faktory, ako sú napríklad spôsob a množstvo odberu teplej vody, dostupnosť tzv. mokrých zón a jednotlivých energetických zdrojov.

Zásobníkové ohrievače na plyn:

Veľkou výhodou zásobníkových ohrievačov je schopnosť dodať nárazovo veľký objem teplej vody.

  • Vhodné nielen do malých rodinných domov, ale aj do bytových domov. Zásobníkové ohrievače predstavujú ústrednú alebo centrálnu prípravu teplej vody. Ohrievače možno umiestniť v kúpeľni, kuchyni či kotolni, a to do blízkosti kotla.

 

  • vhodne zvoleným regulačným programom možno zabezpečiť prioritnú prípravu teplej vody bez toho, aby sa zhoršilo samotné vykurovanie.
  • správne nadimenzovať ohrevnú vložku ohrievača – tým, že sa plný výkon kotla prenesie do ohrievanej vody, ušetríme kotol od jeho častého zapínania a vypínania a za krátky čas získame dostatočne teplú vodu.

Ďalším variantom je zásobníkový ohrievač s priamym ohrevom, ktorého princíp spočíva v spaľovaní plynu v horáku, pričom vznikajúce spaliny odovzdávajú svoje teplo vode.

 Prietokové ohrievače na plyn:

  • malé elektrické prietokové ohrievače s objemom 3 až 5 litrov, ktoré slúžia pre jedno odberné miesto, napríklad pre umývadlo, sú na trhu aj prietokové ohrievače na plyn, ktoré dokážu naraz zásobovať viac odberných miest, teda nielen umývadlo, ale aj sprchu a drez.
  • vyžaduje dobudovať komunikáciu na odvod spalín (zväčša do komína) a prísun vzduchu potrebného na spaľovanie.
  • prietokové ohrievače sú vhodné na decentralizovanú prípravu teplej vody. Zatiaľ čo
  • zásobníkové ohrievače na elektrinu majú malý príkon, ale vysoký objem, pri prietokových ohrievačoch platí väčšinou opak.