Elektrina sa u nás používa na vykurovanie aj na ohrev úžitkovej vody. Obsluha elektrických kotlov je pohodlná, ich výkon sa dá dobre regulovať a elektrina je ako „čisté“ palivo dostupná vo všetkých obývaných miestach našej republiky.
 

Zdrojom tepla vo vykurovacích sústavách rodinných domov a bytov sú buď lokálne priamo vykurovacie či akumulačné elektrické telesá, alebo elektrické kotly ústredného a etážového kúrenia, ktoré dodávajú teplo do vykurovacích telies a sálavých plôch. Na ohrev teplej a úžitkovej vody slúžia prietokové a akumulačné ohrievače.