Profil

Firma A-Z PLYN bola založená v roku 1990 ako fyzická osoba za účelom vykonávania činnosti v plynárstve - opravy, montáže, revízie plynových zariadení.

Postupne sa rozšírila o ďalšie aktivity, od roku 1994 ako verejná obchodná spoločnosť v priestoroch na Sokolovskej ulici č. 6 v Košiciach.

Od roku 2002 vyvíja svoje aktivity ako spoločnosť s ručením obmedzeným  pod dnešným, jestvujúcim názvom              A-Z ISZA,s.r.o. s celkovou rozšírenou ponukou pre obyvateľstvo a firmy v týchto oblastiach:

  1. poradenská a projekčná činnosť zdravotechnických inštálacií
  2. záručný a pozáručný servis plynových zariadení
  3. montáž - plynové inštalácie (byty,domy, kotolne)
  4. predaj - plynové kotly, ohrievače vody, sporáky, lokálne ohrievače,plynové ohrevné telesá, priemyselné objekty, spotrebiče ( gamatky, kotly, konvektory)
  5. ústredné kúrenie - podlahové, klasické, stenové

Zamestnanci firmy pracujú denne uvedomujúc si potreby klientov a zásad kvalitne pracujúcej obchodno-servisnej spoločnosti. Ukazovateľom kvality našej práce je rastúci počet spokojných zákazníkov.

Sme presvedčení, že sa radi obrátite na našich pracovníkov a oceníte kvalitu našich služieb.                                                   

                                                                                         

                                                 

                                                                                                         Ing. Július ISZA
                                                                                                          konateľ firmy

 

Certifikáty a osvedčenia firmy:
          

 


CERTIFIKÁT

CERTIFIKÁT

SPP 

OSVEDČENIE

CERTIFIKÁT